БИБЛИЯ
КНИГИТЕ НА СВЕЩЕНОТО ПИСАНИЕ
НА
СТАРИЯ И НОВИЯ ЗАВЕТ


ЗА СЛАВА НА СВЕТАТА, ЕДИНОСЪЩНА, ЖИВОТВОРЯЩА И НЕРАЗДЕЛНА ТРОИЦА – ОТЦА И СИНА И СВЕТИЯ ДУХ

СТАР ЗАВЕТ

НОВ ЗАВЕТ